Министерство на образованието и науката

Регионално управление на образованието Хасково
Официален сайт на РУО Хасково
Министерство на образованието и науката
Регионално управление на образованието Хасково

Официален сайт на РУО Хасково
вторник 07, декември 2021г.
Раздел "Декларации по ЗПУКИ"
ДЕКЛАРАЦИИ
по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
За да прочетете пълното съдържание на декларациите(в случай че е дадено съгласие), моля изберете изображението с лупа от първата колона на таблицата
Община, населено място, институция Име, презиме и фамилия Дата на подаване вх. №
Покажи детайли ОУ " Христо Ботев " ,с.Войводово, община Хасково-директор Красимира Костадинова Димитрова 13.10.2017г. 287 от 13.10.2017г.
Покажи детайли ОУ " Христо Ботев " ,с.Войводово, община Хасково-директор Красимира Костадинова Димитрова 13.10.2017г. 288 от 13.10.2017г.
Покажи детайли ЦСОП " СТЕФАН ВАСИЛЕВ ",г.Свиленград, община Свиленград-директор Юлиева Пенчева Илиева 21.11.2016г. 281 от 21.11.2016г.
Покажи детайли СУ " Желязко Терпешев " ,г.Любимец, община Любимец-директор Мария Стефанова Станкова 15.01.2009г. 60 от 15.01.2009г.
Покажи детайли ОУ " Христо Смирненски " ,с.Радиево, община Димитровград-директор Ваня Димитрова Димитрова 27.07.2010г. 163 от 27.07.2010г.
Покажи детайли I ОУ " ИВАН ВАЗОВ " ,г.Свиленград, община Свиленград-директор Ася Стоянова Райкова 27.02.2012г. 181а от 27.02.2012г.
Покажи детайли СУ " ХРИСТО БОТЕВ " ,с.Караманци, община Минерални бани-директор Айхан Фарис Шабан 03.08.2012г. 191 от 03.08.2012г.
Покажи детайли ОУ " ХР.БОТЕВ ",с.Левка, община Свиленград-директор Петя Янакиева Благоева 16.01.2009г. 105 от 16.01.2009г.
Покажи детайли ОУ " Христо Ботев ",с.Синапово, община Тополовград-директор Анелия Христова Ангелова 17.12.2015г. 254 от 17.12.2015г.
Покажи детайли ОУ " ШАНДОР ПЕТЬОФИ " ,г.Хасково, община Хасково-директор Антоанета Делчева Петрова 15.08.2017г. 283 от 15.08.2017г.
Покажи детайли НУ " Христо Ботев ",г.Любимец, община Любимец-директор Донка Трифонова Козалиева 11.10.2010г. 169 от 11.10.2010г.
Покажи детайли ПГ "Проф. д-р Асен Златаров",г.Димитровград, община Димитровград-директор Румяна Кръстева Монева 04.09.2014г. 238 от 04.09.2014г.
Покажи детайли СУ "В. Левски",г.Хасково, община Хасково-директор Милена Михайлова Михайлова 11.07.2014г. 230а от 11.07.2014г.
Покажи детайли НУ " Отец Паисий " ,г.Симеоновград, община Симеоновград-директор Светлана Манолова Стоева 06.02.2012г. 181 от 06.02.2012г.
Покажи детайли ПУИ " П.Р.Славейков " ,г.Харманли, община Харманли-директор Георги Паунов Бакалов 04.03.2015г. 243 от 04.03.2015г.
Покажи детайли ОУ " Св. Иван Рилски " ,г.Хасково, община Хасково-директор Тонка Андреева Ченгелова 21.11.2013г. 217 от 21.11.2013г.
Покажи детайли ОУ " ХРИСТО БОТЕВ " ,с.Крепост, община Димитровград-директор Татяна Антонова Тодорова 01.09.2015г. 248 от 01.09.2015г.
Покажи детайли ПГССТ "Н.Й.Вапцаров",г.Хасково, община Хасково-директор Донка Недева Станчева 12.12.2013г. 218 от 06.12.2013г.
Покажи детайли ОУ " Св.св.Кирил и Методий ",с.Железино, община Ивайловград-директор Красимира Иванова Петкова 30.06.2016г. 262 от 02.08.2016г.
Покажи детайли СУ "СТЕФАН КАРАДЖА",г.Хасково, община Хасково-директор Силвия Василева Тенчева 03.08.2015г. 245 от 03.08.2015г.
Покажи детайли ОУ " ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ " ,г.Свиленград, община Свиленград-директор Стефан Атанасов Каймаков 30.06.2016г. 258 от 29.07.2016г.
Покажи детайли СУ " СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ " ,г.Симеоновград, община Симеоновград-директор Теодоринка Илиева Иванова 01.08.2016г. 260 от 01.08.2016г.
Покажи детайли ОУ " В. Левски " ,с.Ябълково, община Димитровград-директор Елза Атанасова Видева 05.08.2016г. 264 от 05.08.2016г.
Покажи детайли ЕГ " Проф. д-р АСЕН ЗЛАТАРОВ " ,г.Хасково, община Хасково-директор Деян Янков Янев 29.07.2016г. 259 от 29.07.2016г.
Покажи детайли община Димитровград, г.Меричлери, ОУ " Д. МАТЕВСКИ " - директор Станислава Тодорова Колева 30.07.2012г. 189 от 30.07.2012г.
Покажи детайли община Димитровград, г.Димитровград, ОУ " Ал. Константинов " - директор Дорина Иванова Желязкова 22.07.2010г. 162 от 22.07.2010г.
Покажи детайли община Димитровград, г.Димитровград, ОУ " Св.Св.Кирил и Методий " - директор Милко Ангелов Милков 31.07.2013г. 211 от 31.07.2013г.
Покажи детайли община Димитровград, г.Димитровград, ОУ " П.К.Яворов " - директор Венцислав Смилков Хаджиев 16.01.2009г. 89 от 16.01.2009г.
Покажи детайли община Димитровград, г.Димитровград, ЕГ " Д-р Ив. Богоров " - директор Красимир Дойчев Кръстев 14.01.2009г. 51 от 14.01.2009г.
Покажи детайли община Димитровград, г.Димитровград, СУ " Любен Каравелов " - директор Валентин Георгиев Христов 14.01.2009г. 52 от 14.01.2009г.
Покажи детайли община Димитровград, г.Димитровград, СУ " Васил Левски " - директор Антон Ангелов Иванов 12.01.2009г. 13 от 12.01.2009г.
Покажи детайли община Хасково, г.Хасково, ПУИ " Д-р П. Берон " - директор Кристина Тончева Куличева 15.01.2009г. 58 от 15.01.2009г.
Покажи детайли община Хасково, г.Хасково, ПГТ "Александър Паскалев"- директор Пенка Петкова Георгиева 16.01.2009г. 86 от 16.01.2009г.
Покажи детайли община Хасково, г.Хасково, ФСГ "Атанас Буров"- директор Цанко Янакиев Цанков 01.09.2009г. 137 от 01.09.2009г.
Покажи детайли община Хасково, г.Хасково, ОУО- директор Стайко Митев Колев 16.01.2009г. 81 от 16.01.2009г.
Покажи детайли община Хасково, г.Хасково, НУ "Г.С.Раковски"- директор Димитрия Атанасова Динкова 12.01.2009г. 15 от 12.01.2009г.
Покажи детайли община Хасково, с.Малево, ОУ " Св. св. Кирил и Методий " - директор Ваня Маринова Иванова 10.04.2009г. 121 от 10.04.2009г.
Покажи детайли община Хасково, с.Книжовник, ОУ " В. Левски " - директор Валентин Михов Краев 14.01.2009г. 43 от 14.01.2009г.
Покажи детайли община Хасково, с.Конуш, ОУ " СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ " - директор Марияна Маркова Узунова 13.01.2009г. 33 от 13.01.2009г.
Покажи детайли община Хасково, с.Долно Големанци, ОУ " Христо Ботев " - директор Елена Христова Колязова 13.01.2009г. 39 от 13.01.2009 г.
Покажи детайли община Хасково, с.Узунджово, ОУ " ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ " - директор Валя Йорданова Димитрова 13.01.2009г. 40 от 13.01.2009г.
Покажи детайли община Хасково, с.Динево, ОУ " ХР.БОТЕВ " - директор Ясен Тодоров Колязов 13.01.2009г. 38 от 13.01.2009г.
Покажи детайли община Хасково, г.Хасково, ОУ " Хр.Смирненски " - директор Венко Кирилов Точевски 28.06.2010г. 45 от 14.01.2009г.
Покажи детайли община Хасково, г.Хасково, ОУ " Н. Й. ВАПЦАРОВ " - директор Мария Илиева Делчева 15.01.2009г. 57 от 15.01.2009г.
Покажи детайли община Хасково, г.Хасково, ОУ " Св.Кл.Охридски " - директор Гинка Тодорова Райчева 14.04.2009г. 124 от 14.04.2009г.
Покажи детайли община Хасково, г.Хасково, СУ " Св.П.Хилендарски " - директор Нина Найденова Стайкова 12.01.2009г. 07 от 12.01.2009г.
Покажи детайли община Харманли, с.Славяново, ОУ " Иван Вазов " - директор Атанас Янков Станков 19.01.2010г. 148 от 19.01.2010г.
Покажи детайли община Харманли, с.Българин, ОУ " Христо Ботев " - директор Христина Николова Иванова 13.01.2009г. 76 от 15.01.2009г.
Покажи детайли община Харманли, с.Иваново, ОУ " Св.Св.Кирил иМетодий " - директор Андриян Искренов Христов 13.01.2009г. 37 от 13.01.2009г.
Покажи детайли община Харманли, г.Харманли, НУ " АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ " - директор Снежана Станкова Захариева 15.01.2009г. 126 от 16.04.2009г
Покажи детайли община Харманли, г.Харманли, НУ " Отец Паисий " - директор Галина Атанасова Христозова 12.01.2009г. 143 от 26.10.2009г.
Покажи детайли община Ивайловград, г.Ивайловград, СУ " Христо Ботев " - директор Александра Тодорова Хорозова 12.01.2009г. 85 от 16.01.2009г.
Покажи детайли община Ивайловград, с.Белополци, ОУ " Св.св.Кирил и Методий " - директор Васвие Мехмедали Али 14.01.2009г. 96 от 16.01.2009г.
Покажи детайли община Стамболово, с.Долно Ботево, ОУ " ХРИСТО БОТЕВ " - директор Ангелина Янева Ангелова 15.01.2009г. 72 от 12.01.2009г.
Покажи детайли община Стамболово, с.Жълти бряг, ОУ " СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ " - директор Стойчо Христов Митрев 15.01.2009г. 70 от 15.01.2009г.
Покажи детайли община Маджарово, г.Маджарово, СУ " Д.Маджаров " - директор Димитър Мирков Стоянов 16.01.2009г. 82 от 16.01.2009г.
Покажи детайли община Минерални бани, с.Минерални бани, СУ " Проф.д-р А.Златаров " - директор Славея Георгиева Костадинова 08.01.2009г. 09 от 12.01.2009г.
Покажи детайли община Любимец, с.Малко градище, ОУ " Св. св. Кирил и Методий " - директор Таня Димитрова Тошева 15.01.2009г. 54 от 15.01.2009г.
Покажи детайли община Димитровград, г.Димитровград, НАОП "Джордано Бруно"- директор Димитър Георгиев Кокотанеков 21.07.2010г. 161 от 21.07.2010г.
Покажи детайли община Любимец, г.Любимец, НУ " Захари Стоянов " - директор Недялка Нецова Белчева 16.01.2009г. 79 от 16.01.2009г.
Покажи детайли община Свиленград, г.Свиленград, НУ " ХР.ПОПМАРКОВ " - директор Анка Ангелова Иванова 12.01.2009г. 78 от 15.01.2009г.
Покажи детайли община Симеоновград, г.Симеоновград, ОУ " Иван Вазов " - директор Светла Петрова Атанасова 15.01.2009г. 63 от 15.01.2009г.