Министерство на образованието и науката

Регионално управление на образованието Хасково
Официален сайт на РУО Хасково
Министерство на образованието и науката
Регионално управление на образованието Хасково

Официален сайт на РУО Хасково
вторник 07, декември 2021г.
Раздел "Декларации по ЗПКОНПИ"
Регистър на неподадени в срок декларации по ЗПКОНПИ. За да изтеглите файла кликнете тук

ДЕКЛАРАЦИИ
по чл.35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество
За да прочетете пълното съдържание на декларациите(в случай че има прикачен файл), моля изберете изображението с лупа от първата колона на таблицата
Община, населено място, институция Име, презиме и фамилия Дата на подаване вх. № По чл. 35, ал. 1, точкa:
Покажи детайли ОбУ " Св.Св.Кирил и Методий ",г.Димитровград, община Димитровград-директор Милко Ангелов Милков 23.05.2019г. Д-90/23.05.2019 т.1 и т.3
Покажи детайли ОУ " ХРИСТО БОТЕВ " ,с.Крепост, община Димитровград-директор Татяна Антонова Тодорова 15.05.2019г. Д-89/15.05.2019 т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ " В. Левски ",с.Книжовник, община Хасково-директор Валентин Михов Краев 15.05.2019г. Д-87/15.05.2019 т.2 и т.4
Покажи детайли шофьор-домакин изпълнител, РУО-Хасково Пенчо Тодоров Тенев 15.05.2019г. Д-86/15.05.2019 т.2 и т.4
НУ " Отец Паисий " ,г.Симеоновград, община Симеоновград-директор Светлана Манолова Стоева 15.05.2019г. Д-85/15.05.2019 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ " Св.св.Кирил и Методий " ,с.Свирачи, община Ивайловград-директор Димитрина Маринова Иванова - Димова 15.05.2019г. Д-84/15.05.2019 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ " Иван Вазов " ,с.Славяново, община Харманли-директор Атанас Янков Станков 15.05.2019г. Д-83/15.05.2019 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ " Христо Ботев ",с.Бисер, община Харманли-директор Валентин Христов Митев 14.05.2019г. Д-81/14.05.2019 г. т.2 и т.4
Покажи детайли Технически сътрудник-касиер, РУО - Хасково Маргарита Стойчева Недева 14.05.2019г. Д-80/14.05.2019 г. т.2 и т.4
Покажи детайли Главен специалист "Човешки ресурси", РУО - Хасково Иванка Митева Петкова 14.05.2019г. Д-79/14.05.2019 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ " Н. Й. ВАПЦАРОВ " ,г.Хасково, община Хасково-директор Мария Илиева Делчева 14.05.2019г. Д-77/14.05.2019 г. т.2 и т.4
СУ " Желязко Терпешев ",г.Любимец, община Любимец-директор Мария Стефанова Станкова 14.05.2019г. Д-76/14.05.2019 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ПМГ "Акад. Боян Петканчин",г.Хасково, община Хасково-директор Гергана Илиева Петрова 13.05.2019г. Д-75/13.05.2019 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ПГ "Проф. д-р Асен Златаров",г.Димитровград, община Димитровград-директор Румяна Кръстева Монева 13.05.2019г. Д-74/13.05.2019 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ " Св.Св.Кирил и Методий ",с.Иваново, община Харманли-директор Андриян Искренов Христов 13.05.2019г. Д-73/13.05.2019 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ " Христо Ботев " ,с.Българин, община Харманли-директор Христина Николова Иванова 13.05.2019г. Д-72/13.05.2019 г. т.2 и т.4
Покажи детайли НУ "Г.С.Раковски",г.Хасково, община Хасково-директор Димитрия Атанасова Динкова 13.05.2019г. Д-71/13.05.2019 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ " СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ " ,с.Конуш, община Хасково-директор Мариияна Маркова Узунова 10.05.2019г. Д-69/10.05.2019 г. т.2 и т.4
Покажи детайли СУ " Любен Каравелов ",г.Димитровград, община Димитровград-директор Валентин Георгиев Христов 10.05.2019г. Д-68/10.05.2019 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ " Д. МАТЕВСКИ " ,г.Меричлери, община Димитровград-директор Станислава Тодорова Колева 10.05.2019г. Д-67/10.05.2019 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ " ШАНДОР ПЕТЬОФИ " ,г.Хасково, община Хасково-директор Антоанета Делчева Петрова 10.05.2019г. Д-66/10.05.2019 г. т.2 и т.4
ПГДС "Цар Иван Асен II",г.Хасково, община Хасково-директор Маргарита Цветкова Топалова 10.05.2019г. Д-64/10.05.2019 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ " Св. св. Кирил и Методий " ,с.Малево, община Хасково-директор Ваня Маринова Добрева 10.05.2019г. Д-63/10.05.2019 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ " Христо Смирненски " ,с.Радиево, община Димитровград-директор Ваня Димитрова Димитрова 10.05.2019г. Д-62/10.05.2019 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ " Любен Каравелов ",г.Свиленград, община Свиленград-директор Стефан Атанасов Каймаков 10.05.2019г. Д-61/10.05.2019 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ " ХР.БОТЕВ ",с.Левка, община Свиленград-директор Петя Янакиева Благоева 10.05.2019г. Д-60/10.05.2019 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ЕГ " Проф. д-р АСЕН ЗЛАТАРОВ ",г.Хасково, община Хасково-директор Деян Янков Янев 10.05.2019г. Д-59/10.05.2019 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ " П.К.Яворов " ,г.Димитровград, община Димитровград-директор Венцислав Смилков Хаджиев 10.05.2019г. Д-58/10.05.2019 г. т.2 и т.4
Покажи детайли НУ " Христо Ботев ",г.Любимец, община Любимец-директор Донка Трифонова Козалиева 10.05.2019г. Д-57/10.05.2019 г. т.2 и т.4
Покажи детайли СУ " НЕОФИТ РИЛСКИ ",г.Харманли, община Харманли-директор Валентина Стоянова Павлова 10.05.2019г. Д-56/10.05.2019 г. т.2 и т.4
НУ " АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ " ,г.Харманли, община Харманли-директор Снежана Станкова Захариева 10.05.2019г. Д-55/10.05.2019 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ПГТАТ "Н.Й.Вапцаров",г.Хасково, община Хасково-директор Донка Недева Станчева 10.05.2019г. Д-54/10.05.2019 г. т.2 и т.4
Покажи детайли СУ " Д-р П.Берон " ,г.Свиленград, община Свиленград-директор Мариян Димитров Боянов 10.05.2019г. Д-53/10.05.2019 г. т.2 и т.4
Покажи детайли НУ " ХР. ПОПМАРКОВ " ,г.Свиленград, община Свиленград-директор Анка Ангелова Иванова 10.05.2019г. Д-52/10.05.2019 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ " Хр.Смирненски " ,г.Хасково, община Хасково-директор Венко Кирилов Точевски 09.05.2019г. Д-50/09.05.2019 г. т.2 и т.4
СУ "СТЕФАН КАРАДЖА",г.Хасково, община Хасково-директор Силвия Василева Тенчева 09.05.2019г. Д-49/09.05.2019 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ " Христо Ботев " ,с.Войводово, община Хасково-директор Красимира Костадинова Димитрова 09.05.2019г. Д-48/09.05.2019 Г. т.2 и т.4
Покажи детайли ПЕГ " Д-р Ив. Богоров " ,г.Димитровград, община Димитровград-директор Красимир Дойчев Кръстев 09.05.2019г. Д-47/09.05.2019 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ " Св. Иван Рилски ",г.Хасково, община Хасково-директор Тонка Андреева Ченгелова 09.05.2019г. Д-46/09.05.2019 г. т.2 и т.4
Покажи детайли I ОУ " ИВАН ВАЗОВ " ,г.Свиленград, община Свиленград-директор Ася Стоянова Райкова 09.05.2019г. Д-45/09.05.2019 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ " В. Левски ",с.Ябълково, община Димитровград-директор Елза Атанасова Видева 09.05.2019г. Д-44/09.05.2019 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ " Св.св.Кирил и Методий ",с.Железино, община Ивайловград-директор Красимира Иванова Петкова 09.05.2019г. Д-43/09.05.2019 г. т.2 и т.4
НУ " Отец Паисий " ,г.Харманли, община Харманли-директор Галина Атанасова Христозова 08.05.2019г. Д-42/08.05.2019 г. т.2 и т.4
Покажи детайли СУ "Св. П. Хилендарски ",г.Хасково, община Хасково-директор Нина Найденова Стайкова 08.05.2019г. Д-41/08.05.2019 г. т.2 и т.4
Покажи детайли СУ " СВ. КЛ. ОХРИДСКИ ",с.Стамболово, община Стамболово-директор Атанаска Тенева Христозова 08.05.2019г. Д-40/08.05.2019 т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ " Ал. Константинов " ,г.Димитровград, община Димитровград-директор Дорина Иванова Желязкова 08.05.2019г. Д-39/08.05.2019 т.2 и т.4
Покажи детайли ОУО,г.Хасково, община Хасково-директор Стайко Митев Колев 08.05.2019г. Д-38/08.05.2019 т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ " ХРИСТО БОТЕВ " ,с.Долно Ботево, община Стамболово-директор Ангелина Янева Ангелова 08.05.2019г. Д-36/08.05.2019 т.2 и т.4
Покажи детайли СУ " Д.Маджаров " ,г.Маджарово, община Маджарово-директор Димитър Мирков Стоянов 08.05.2019г. Д-35/08.05.2019 т.2 и т.4
ОУ " СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ ",с.Жълти бряг, община Стамболово-директор Стойчо Христов Митрев 08.05.2019г. Д-34/08.05.2019 т.2 и т.4
Покажи детайли СУ " Д-Р ПЕТЪР БЕРОН ",г.Тополовград, община Тополовград-директор Соня Иванова Пулева - Божилова 08.05.2019г. Д-32/08.05.2019 т.2 и т.4
Покажи детайли НУ " Св.св.Кирил и Методий " ,г.Тополовград, община Тополовград-директор Милена Георгиева Коджаманова 08.05.2019г. Д-31/08.05.2019 т.2 и т.4
НУ " Св.св.Кирил и Методий " ,г.Тополовград, община Тополовград-директор Милена Георгиева Коджаманова 08.05.2019г. Д-30/08.05.2019 т.1 и т.3
Покажи детайли СУ " ХРИСТО БОТЕВ " ,с.Караманци, община Минерални бани-директор Айхан Фарис Шабан 08.05.2019г. Д-29/08.05.2019 т.2 и т.4
Покажи детайли ЦСОП" П.Р.Славейков ",г.Харманли, община Харманли-директор Георги Паунов Бакалов 08.05.2019г. Д-28/08.05.2019 т.2 и т.4
Покажи детайли СУ " Христо Ботев " ,г.Ивайловград, община Ивайловград-директор Александра Тодорова Хорозова 08.05.2019г. Д-27/08.05.2019 т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ " Иван Вазов " ,г.Симеоновград, община Симеоновград-директор Светла Петрова Атанасова 08.05.2019г. Д-25/08.05.2019 т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ " ХР.БОТЕВ ",с.Динево, община Хасково-директор Ясен Тодоров Колязов 08.05.2019г. Д-24/08.05.2019 т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ " Иван Вазов " ,г.Харманли, община Харманли-директор Светла Георгиева Василева 08.05.2019г. Д-23/08.05.2019 т.2 и т.4
Покажи детайли ФСГ "Атанас Буров",г.Хасково, община Хасково-директор Цанко Янакиев Цанков 08.05.2019г. Д-22/08.05.2019 т.2 и т.4
Покажи детайли ПГТ "Александър Паскалев",г.Хасково, община Хасково-директор Пенка Петкова Георгиева 08.05.2019г. Д-21/08.05.2019 т.2 и т.4
Покажи детайли ЦСОП " СТЕФАН ВАСИЛЕВ ",г.Свиленград, община Свиленград-директор Юлия Пенчева Илиева 08.05.2019г. Д-20/08.05.2019 т.2 и т.4
Покажи детайли ЦСОП " Д-р П. Берон ",г.Хасково, община Хасково-директор Кристина Тончева Куличева 08.05.2019г. Д-19/08.05.2019 т.2 и т.4
СУ " Желязко Терпешев ",г.Любимец, община Любимец-директор Мария Стефанова Станкова 07.05.2019г. Д-18/07.05.2019 т.2 и т.4
Покажи детайли СУ " СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ " ,г.Симеоновград, община Симеоновград-директор Теодоринка Илиева Иванова 07.05.2019г. Д-16/07.05.2019 т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ " Христо Ботев " ,с.Долно Големанци, община Хасково-директор Елена Христова Колязова 07.05.2019г. Д-15/07.05.2019 т.2 и т.4
Покажи детайли НУ " Захари Стоянов " ,г.Любимец, община Любимец-директор Недялка Нецова Белчева 07.05.2019г. Д-14/07.05.2019 т.2 и т.4
Покажи детайли ПГССИ " Христо Ботев ",г.Свиленград, община Свиленград-директор Христина Димова Милушева 07.05.2019г. Д-13/07.05.2019 т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ " Св. св. Кирил и Методий " ,с.Малко градище, община Любимец-директор Таня Димитрова Тошева 07.05.2019г. Д-12/07.05.2019 т.2 и т.4
Покажи детайли НАОП "Джордано Бруно",г.Димитровград, община Димитровград-директор Димитър Георгиев Кокотанеков 02.05.2019г. Д-11/02.05.2019 т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ " ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ " ,с.Узунджово, община Хасково-директор Валя Йорданова Димитрова 02.05.2019г. Д-10/02.05.2019 т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ " Христо Ботев ",с.Синапово, община Тополовград-директор Анелия Христова Ангелова 02.05.2019г. Д-9/02.05.2019 т.2 и т.4
Покажи детайли СУ "В. Левски",г.Хасково, община Хасково-директор Милена Михайлова Михайлова 02.05.2019г. Д-8/02.05.2019 т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Васил Левски",г.Димитровград, община Димитровград-директор Антон Ангелов Иванов 30.04.2019г. Д-7/30.04.2019 т.2 и т.4
Покажи детайли СУ " Проф. д-р А.Златаров ",с.Минерални бани, община Минерални бани-директор Славея Георгиева Костадинова 30.04.2019г. Д-6/30.04.2019 т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ " Св.св.Кирил и Методий ",с.Белополци, община Ивайловград-директор Васвие Мехмедали Али 30.04.2019г. Д-5/30.04.2019 т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ " Св.Кл.Охридски ",г.Хасково, община Хасково-директор Гинка Тодорова Райчева 25.04.2019г. Д-4/25.04.2019 т.2 и т.4
Покажи детайли П Г Е Т " З.Стоянов " ,г.Харманли, община Харманли-директор Соня Георгиева Илиева 21.01.2019г. Д-2/21.01.2019 т.2 и т.4
П Г Е Т " З.Стоянов " ,г.Харманли, община Харманли-директор Соня Илиева 21.01.2019г. Д-1/21.01.2019 т.1 и т.3
ОУ " Иван Вазов " ,г.Харманли, община Харманли-директор Светла Георгиева Василева 18.12.2018г. Д-171/18.12.2018 г. т.2 и т.4
ОУ " Иван Вазов " ,г.Харманли, община Харманли-директор Светла Георгиева Василева 18.12.2018г. Д-170/18.12.2018 г. т.1 и т.3
СУ " СВ. КЛ. ОХРИДСКИ ",с.Стамболово, община Стамболово-директор Атанаска Тенева Христозова 19.07.2018г. Д-157/19.07.2018 г. т.1 и т.3
НУ " Отец Паисий " ,г.Харманли, община Харманли-директор Галина Атанасова Христозова 08.06.2018г. Д-116/08.06.2018 г. т.2 и т.4
ОУ " Иван Вазов " ,с.Славяново, община Харманли-директор Атанас Янков Станков 11.06.2018г. Д-152/11.06.2018 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ " Христо Ботев " ,с.Българин, община Харманли-директор Христина Николова Иванова 07.06.2018г. Д-133/08.06.2018 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ " Св.св.Кирил и Методий " ,с.Свирачи, община Ивайловград-директор Димитрина Маринова Иванова - Димова 17.10.2018г. Д-168/17.10.2018 г. т.1 и т.3
Покажи детайли ОУ " Св.св.Кирил и Методий " ,с.Свирачи, община Ивайловград-директор Димитрина Маринова Иванова - Димова 17.10.2018г. Д-169/18.10.2018 г. т.2 и т.4
Покажи детайли СУ " Д-Р ПЕТЪР БЕРОН ",г.Тополовград, община Тополовград-директор Соня Иванова Пулева - Божилова 02.08.2018г. Д-164/03.08.2018 г. т.2 и т.4
Покажи детайли СУ " ХРИСТО БОТЕВ " ,с.Караманци, община Минерални бани-директор Айхан Фарис Шабан 04.06.2018г. Д-24/04.06.2018 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ " ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ " ,г.Свиленград, община Свиленград-директор Стефан Атанасов Каймаков 04.06.2018г. Д-22/04.06.2018 г. т.2 и т.4
Покажи детайли НУ " Захари Стоянов " ,г.Любимец, община Любимец-директор Недялка Нецова Белчева 01.06.2018г. Д-20/04.06.2018 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ " Св.св.Кирил и Методий ",с.Железино, община Ивайловград-директор Красимира Иванова Петкова 31.05.2018г. Д-18/04.06.2018 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ПГССИ " Христо Ботев ",г.Свиленград, община Свиленград-директор Христина Димова Милушева 04.06.2018г. 06-1539/23.05.2018 г. т.2 и т.4
Покажи детайли СУ " Христо Ботев " ,г.Ивайловград, община Ивайловград-директор Александра Тодорова Хорозова 04.06.2018г. Д-33/05.06.2018 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ " Св.св.Кирил и Методий ",с.Белополци, община Ивайловград-директор Васвие Мехмедали Али 04.06.2018г. Д-40/05.06.2018 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ " Ал. Константинов " ,г.Димитровград, община Димитровград-директор Дорина Иванова Желязкова 31.05.2018г. Д-39/05.06.2018 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ " Хр.Смирненски " ,г.Хасково, община Хасково-директор Венко Кирилов Точевски 04.06.2018г. Д-37/05.06.2018 г. т.2 и т.4
Покажи детайли СУ " Д-р П.Берон " ,г.Свиленград, община Свиленград-директор Мариян Димитров Боянов 05.06.2018г. Д-51/05.06.2018 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ФСГ "Атанас Буров",г.Хасково, община Хасково-директор Цанко Янакиев Цанков 04.06.2018г. Д-59/05.06.2018 г. т.2 и т.4
Покажи детайли СУ " СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ " ,г.Симеоновград, община Симеоновград-директор Теодоринка Илиева Иванова 26.05.2018г. Д-10/01.06.2018 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ " Н. Й. ВАПЦАРОВ " ,г.Хасково, община Хасково-директор Мария Илиева Делчева 04.06.2018г. Д-87/07.06.2018 г. т.2 и т.4
ОУ " П.К.Яворов " ,г.Димитровград, община Димитровград-директор Венцислав Смилков Хаджиев 28.05.2018г. Д-107/07.06.2018 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ " ХР.БОТЕВ " ,с.Динево, община Хасково-директор Ясен Тодоров Колязов 07.06.2018г. Д-121/08.06.2018 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ " Христо Ботев " ,с.Долно Големанци, община Хасково-директор Елена Христова Колязова 04.06.2018г. Д-93/07.06.2018 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ " В. Левски ",с.Ябълково, община Димитровград-директор Елза Атанасова Видева 30.05.2018г. Д-105/07.06.2018 г. т.2 и т.4
Покажи детайли СУ " Проф. д-р А.Златаров ",с.Минерални бани, община Минерални бани-директор Славея Георгиева Костадинова 24.05.2018г. 06-1559/28.05.2018 г. т.2 и т.4
Покажи детайли НАОП "Джордано Бруно",г.Димитровград, община Димитровград-директор Димитър Георгиев Кокотанеков 30.05.2018г. Д-2/30.05.2018 г. т.2 и т.4
Покажи детайли НУ " АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ " ,г.Харманли, община Харманли-директор Снежана Станкова Захариева 06.06.2018г. Д-97/07.06.2018 г. т.2 и т.4
ОУ " Св.Св.Кирил и Методий ",с.Иваново, община Харманли-директор Андриян Искренов Христов 07.06.2018г. Д-148/08.06.2018 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ЦСОП " СТЕФАН ВАСИЛЕВ ",г.Свиленград, община Свиленград-директор Юлия Пенчева Илиева 07.06.2018г. Д-146/08.06.2018 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ " Христо Смирненски " ,с.Радиево, община Димитровград-директор Ваня Димитрова Димитрова 08.06.2018г. Д-143/08.06.2018 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ " ШАНДОР ПЕТЬОФИ " ,г.Хасково, община Хасково-директор Антоанета Делчева Петрова 06.06.2018г. Д-135/08.06.2018 г. т.2 и т.4
Покажи детайли НУ " Отец Паисий " ,г.Симеоновград, община Симеоновград-директор Светлана Манолова Стоева 06.06.2018г. Д-123/08.06.2018 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ " В. Левски ",с.Книжовник, община Хасково-директор Валентин Михов Краев 11.06.2018г. Д-154/13.06.2018 г. т.2 и т.4
Покажи детайли СУ " СВ. КЛ. ОХРИДСКИ " ,с.Стамболово, община Стамболово-директор Атанаска Тенева Христозова 17.07.2018г. Д-138/19.07.2018 г. т.2 и т.4
Покажи детайли НУ "Г.С.Раковски",г.Хасково, община Хасково-директор Димитрия Атанасова Динкова 04.06.2018г. Д-46/05.06.2018 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ОУО,г.Хасково, община Хасково-директор Стайко Митев Колев 05.06.2018г. Д-61/05.06.2018 г. т.2 и т.4
Покажи детайли СУ " Любен Каравелов ",г.Димитровград, община Димитровград-директор Валентин Георгиев Христов 05.06.2018г. Д-49/05.06.2018 г. т.2 и т.4
Покажи детайли СУ "СТЕФАН КАРАДЖА",г.Хасково, община Хасково-директор Силвия Василева Тенчева 01.06.2018г. Д-53/05.06.2018 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ " ХР.БОТЕВ ",с.Левка, община Свиленград-директор Петя Янакиева Благоева 04.06.2018г. Д-43/05.06.2018 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ " ХРИСТО БОТЕВ " ,с.Крепост, община Димитровград-директор Татяна Антонова Тодорова 07.06.2018г. Д-103/07.06.2018 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ " Христо Ботев " ,с.Войводово, община Хасково-директор Красимира Костадинова Димитрова 31.05.2018г. Д-4/31.05.2018 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ " Иван Вазов " ,г.Симеоновград, община Симеоновград-директор Светла Петрова Атанасова 04.06.2018г. Д-95/07.06.2018 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ПГ "Проф. д-р Асен Златаров",г.Димитровград, община Димитровград-директор Румяна Кръстева Монева 06.06.2018г. Д-101/07.06.2018 г. т.2 и т.4
Покажи детайли СУ " Желязко Терпешев " ,г.Любимец, община Любимец-директор Мария Стефанова Станкова 05.06.2018г. Д-110/07.06.2018 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ " СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ ",с.Жълти бряг, община Стамболово-директор Стойчо Христов Митрев 04.06.2018г. Д-82/06.06.2018 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ " ХРИСТО БОТЕВ " ,с.Долно Ботево, община Стамболово-директор Ангелина Янева Ангелова 04.06.2018г. Д-89/07.06.2018 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ " Христо Ботев ",с.Синапово, община Тополовград-директор Анелия Христова Ангелова 06.06.2018г. Д-63/06.06.2018 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ " Св.Кл.Охридски " ,г.Хасково, община Хасково-директор Гинка Тодорова Райчева 06.06.2018г. Д-78/06.06.2018 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ " Св. св. Кирил и Методий " ,с.Малево, община Хасково-директор Ваня Маринова Добрева 06.06.2018г. Д-75/06.06.2018 г. т.2 и т.4
Покажи детайли НУ " Христо Ботев ",г.Любимец, община Любимец-директор Донка Трифонова Козалиева 01.06.2018г. Д-73/06.06.2018 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ " СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ " ,с.Конуш, община Хасково-директор Марияна Маркова Узунова 06.06.2018г. Д-80/06.06.2018 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ " Св. Иван Рилски ",г.Хасково, община Хасково-директор Тонка Андреева Ченгелова 07.06.2018г. Д-114/08.06.2018 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ " Христо Ботев ",с.Бисер, община Харманли-директор Валентин Христов Митев 20.09.2018г. Д-166/20.09.2018 г. т.2 и т.4
Покажи детайли СУ " Васил Левски " ,г.Димитровград, община Димитровград-директор Антон Ангелов Иванов 18.05.2018г. 06-1541/23.05.2018 г. т.2 и т.4
Покажи детайли СУ " Св. П. Хилендарски " ,г.Хасково, община Хасково-директор Нина Найденова Стайкова 29.05.2018г. 06-1576/29.05.2018 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ " Св. св. Кирил и Методий " ,с.Малко градище, община Любимец-директор Таня Димитрова Тошева 31.05.2018г. Д-12/01.06.2018 г. т.2 и т.4
Покажи детайли СУ " НЕОФИТ РИЛСКИ ",г.Харманли, община Харманли-директор Валентина Стоянова Павлова 31.07.2018г. Д-160/01.08.2018 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ЦСОП" П.Р.Славейков ",г.Харманли, община Харманли-директор Георги Паунов Бакалов 08.06.2018г. Д-129/08.06.2018 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ " Д. МАТЕВСКИ " ,г.Меричлери, община Димитровград-директор Станислава Тодорова Колева 08.06.2018г. Д-137/08.06.2018 г. т.2 и т.4
Покажи детайли НУ " ХР. ПОПМАРКОВ " ,г.Свиленград, община Свиленград-директор Анка Ангелова Иванова 30.05.2018г. Д-45/05.06.2018 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ " ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ " ,с.Узунджово, община Хасково-директор Валя Йорданова Димитрова 07.06.2018г. Д-112/07.06.2018 г. т.2 и т.4
Покажи детайли I ОУ " ИВАН ВАЗОВ " ,г.Свиленград, община Свиленград-директор Ася Стоянова Райкова 30.05.2018г. 06-1592/30.05.2018 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ОбУ " Св.Св.Кирил и Методий ",г.Димитровград, община Димитровград-директор Милко Ангелов Милков 07.06.2018г. Д-139/08.06.2018 г. т.2 и т.4
Покажи детайли СУ " Д.Маджаров " ,г.Маджарово, община Маджарово-директор Димитър Мирков Стоянов 04.06.2018г. Д-55/05.06.2018 г. т.2 и т.4
Покажи детайли СУ "В. Левски",г.Хасково, община Хасково-директор Милена Михайлова Михайлова 31.05.2018г. Д-16/01.06.2018 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ПГТ "Александър Паскалев",г.Хасково, община Хасково-директор Пенка Петкова Георгиева 04.06.2018г. Д-35/05.06.2018 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ПГДС "Цар Иван Асен II",г.Хасково, община Хасково-директор Маргарита Цветкова Топалова 17.07.2018г. Д-156/18.07.2018 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ПМГ "Акад. Боян Петканчин",г.Хасково, община Хасково-директор Гергана Илиева Петрова 31.07.2018г. Д-162/02.08.2018 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ПГТАТ "Н.Й.Вапцаров",г.Хасково, община Хасково-директор Донка Недева Станчева 04.06.2018г. Д-85/06.06.2018 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ЦСОП " Д-р П. Берон ",г.Хасково, община Хасково-директор Кристина Тончева Куличева 06.06.2018г. Д-65/06.06.2018 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ЕГ " Проф. д-р АСЕН ЗЛАТАРОВ ",г.Хасково, община Хасково-директор Деян Янков Янев 07.06.2018г. Д-91/07.06.2018 г. т.2 и т.4
Покажи детайли СУ " Д-Р ПЕТЪР БЕРОН ",г.Тополовград, община Тополовград-директор Соня Иванова Пулева - Божилова 12.08.2018г. Д-163/03.08.2018 г. т.1 и т.3
Покажи детайли ОУ " В. Левски ",с.Книжовник, община Хасково-директор Валентин Михов Краев 11.06.2018г. Д-153/13.06.2018 г. т.1 и т.3
Покажи детайли ПМГ "Акад. Боян Петканчин",г.Хасково, община Хасково-директор Гергана Илиева Петрова 01.08.2018г. Д-161/02.08.2018 г. т.1 и т.3
Покажи детайли ОУ " Христо Ботев " ,с.Българин, община Харманли-директор Христина Николова Иванова 30.05.2018г. Д-132/08.06.2018 г. т.1 и т.3
Покажи детайли СУ " СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ " ,г.Симеоновград, община Симеоновград-директор Теодоринка Илиева Иванова 28.05.2018г. Д-9/01.06.2018 г. т.1 и т.3
Покажи детайли ОУ " Св. Иван Рилски ",г.Хасково, община Хасково-директор Тонка Андреева Ченгелова 07.06.2018г. Д-113/08.06.2018 г. т.1 и т.3
Покажи детайли ОУ " ХРИСТО БОТЕВ " ,с.Крепост, община Димитровград-директор Татяна Антонова Тодорова 06.06.2018г. Д-102/07.06.2018 г. т.1 и т.3
Покажи детайли ОУ " ХР.БОТЕВ " ,с.Динево, община Хасково-директор Ясен Тодоров Колязов 06.06.2018г. Д-120/08.06.2018 г. т.1 и т.3
Покажи детайли ЦСОП " СТЕФАН ВАСИЛЕВ ",г.Свиленград, община Свиленград-директор Юлия Пенчева Илиева 07.06.2018г. Д-145/08.06.2018 г. т.1 и т.3
Покажи детайли ПГССИ " Христо Ботев ",г.Свиленград, община Свиленград-директор Христина Димова Милушева 23.05.2018г. 06-1538/23.05.2018 г. т.1 и т.3
Покажи детайли ФСГ "Атанас Буров",г.Хасково, община Хасково-директор Цанко Янакиев Цанков 04.06.2018г. Д-58/05.06.2018 г. т.1 и т.3
Покажи детайли НУ " АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ " ,г.Харманли, община Харманли-директор Снежана Станкова Захариева 06.06.2018г. Д-96/07.06.2018 г. т.1 и т.3
Покажи детайли СУ " Проф. д-р А.Златаров ",с.Минерални бани, община Минерални бани-директор Славея Георгиева Костадинова 23.05.2018г. 06-1558/28.05.2018 г. т.1 и т.3
Покажи детайли ОУО,г.Хасково, община Хасково-директор Стайко Митев Колев 05.06.2018г. Д-60/05.06.2018 г. т.1 и т.3
Покажи детайли ОУ " СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ ",с.Жълти бряг, община Стамболово-директор Стойчо Христов Митрев 06.06.2018г. Д-81/06.06.2018 г. т.1 и т.3
Покажи детайли ОУ " Св. св. Кирил и Методий " ,с.Малко градище, община Любимец-директор Таня Димитрова Тошева 31.05.2018г. Д-11/01.06.2018 г. т.1 и т.3
Покажи детайли ОУ " ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ " ,г.Свиленград, община Свиленград-директор Стефан Атанасов Каймаков 04.06.2018г. Д-21/04.06.2018 г. т.1 и т.3
Покажи детайли ПГТ "Александър Паскалев",г.Хасково, община Хасково-директор Пенка Петкова Георгиева 04.06.2018г. Д-34/05.06.2018 г. т.1 и т.3
Покажи детайли ОУ " ХР.БОТЕВ ",с.Левка, община Свиленград-директор Петя Янакиева Благоева 04.06.2018г. Д-42/05.06.2018 г. т.1 и т.3
Покажи детайли НУ " Захари Стоянов " ,г.Любимец, община Любимец-директор Недялка Нецова Белчева 01.06.2018г. Д-19/04.06.2018 г. т.1 и т.3
Покажи детайли СУ " Св. П. Хилендарски " ,г.Хасково, община Хасково-директор Нина Найденова Стайкова 29.05.2018г. 06-1572/29.05.2018 г. т.1 и т.3
Покажи детайли НУ " Отец Паисий " ,г.Симеоновград, община Симеоновград-директор Светлана Манолова Стоева 06.06.2018г. Д-122/08.06.2018 г. т.1 и т.3
Покажи детайли ОУ " Иван Вазов " ,г.Симеоновград, община Симеоновград-директор Светла Петрова Атанасова 04.06.2018г. Д-94/07.06.2018 г. т.1 и т.3
Покажи детайли ОУ " Д. МАТЕВСКИ " ,г.Меричлери, община Димитровград-директор Станислава Тодорова Колева 08.06.2018г. Д-136/08.06.2018 г. т.1 и т.3
Покажи детайли СУ "СТЕФАН КАРАДЖА",г.Хасково, община Хасково-директор Силвия Василева Тенчева 17.05.2018г. Д-52/05.06.2018 г. т.1 и т.3
Покажи детайли ПГ "Проф. д-р Асен Златаров",г.Димитровград, община Димитровград-директор Румяна Кръстева Монева 06.06.2018г. Д-100/07.06.2018 г. т.1 и т.3
Покажи детайли ПГДС "Цар Иван Асен II",г.Хасково, община Хасково-директор Маргарита Цветкова Топалова 17.07.2018г. Д-155/18.07.2018 г. т.1 и т.3
Покажи детайли ОУ " Св.св.Кирил и Методий ",с.Железино, община Ивайловград-директор Красимира Иванова Петкова 31.05.2018г. Д-17/04.06.2018 г. т.1 и т.3
Покажи детайли ОУ " Св.Св.Кирил и Методий ",г.Димитровград, община Димитровград-директор Милко Ангелов Милков 06.06.2018г. Д-138/08.06.2018 г. т.1 и т.3
Покажи детайли ОУ " СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ " ,с.Конуш, община Хасково-директор Марияна Маркова Узунова 06.06.2018г. Д-79/06.06.2018 г. т.1 и т.3
Покажи детайли СУ " Желязко Терпешев " ,г.Любимец, община Любимец-директор Мария Стефанова Станкова 06.06.2018г. Д-109/07.06.2018 г. т.1 и т.3
Покажи детайли СУ "В. Левски",г.Хасково, община Хасково-директор Милена Михайлова Михайлова 31.05.2018г. Д-15/01.06.2018 г. т.1 и т.3
Покажи детайли ОУ " Н. Й. ВАПЦАРОВ " ,г.Хасково, община Хасково-директор Мария Илиева Делчева 04.06.2018г. Д-86/07.06.2018 г. т.1 и т.3
Покажи детайли СУ " Д-р П.Берон " ,г.Свиленград, община Свиленград-директор Мариян Димитров Боянов 05.06.2018г. Д-50/05.06.2018 г. т.1 и т.3
Покажи детайли ОУ " В. Левски ",с.Ябълково, община Димитровград-директор Елза Атанасова Видева 29.05.2018г. Д-104/07.06.2018 г. т.1 и т.3
Покажи детайли ОУ " Христо Ботев " ,с.Долно Големанци, община Хасково-директор Елена Христова Колязова 04.06.2018г. Д-92/07.06.2018 г. т.1 и т.3
Покажи детайли НАОП "Джордано Бруно",г.Димитровград, община Димитровград-директор Димитър Георгиев Кокотанеков 30.05.2018г. Д-1/30.05.2018 г. т.1 и т.3
Покажи детайли ПЕГ " Д-р Ив. Богоров " ,г.Димитровград, община Димитровград-директор Красимир Дойчев Кръстев 29.05.2018г. Д-30/04.06.2018 г. т.1 и т.3
Покажи детайли ЦСОП " Д-р П. Берон ",г.Хасково, община Хасково-директор Кристина Тончева Куличева 06.06.2018г. Д-64/06.06.2018 г. т.1 и т.3
Покажи детайли НУ " Христо Ботев ",г.Любимец, община Любимец-директор Донка Трифонова Козалиева 06.06.2018г. Д-72/06.06.2018 г. т.1 и т.3
Покажи детайли ОУ " Христо Ботев " ,с.Войводово, община Хасково-директор Красимира Костадинова Димитрова 31.05.2018г. Д-3/31.05.2018 г. т.1 и т.3
Покажи детайли ЦСОП" П.Р.Славейков ",г.Харманли, община Харманли-директор Георги Паунов Бакалов 07.06.2018г. Д-128/08.06.2018 г. т.1 и т.3
Покажи детайли ЕГ " Проф. д-р АСЕН ЗЛАТАРОВ ",г.Хасково, община Хасково-директор Деян Янков Янев 05.06.2018г. Д-90/07.06.2018 г. т.1 и т.3
Покажи детайли НУ "Г.С.Раковски",г.Хасково, община Хасково-директор Димитрия Атанасова Динкова 04.06.2018г. Д-47/05.06.2018 г. т.1 и т.3
Покажи детайли ПГССТ "Н.Й.Вапцаров",г.Хасково, община Хасково-директор Донка Недева Станчева 04.06.2018г. Д-84/06.06.2018 г. т.1 и т.3
Покажи детайли ОУ " Св.Кл.Охридски " ,г.Хасково, община Хасково-директор Гинка Тодорова Райчева 06.06.2018г. Д-76/06.06.2018 г. т.1 и т.3
Покажи детайли НУ " Отец Паисий " ,г.Харманли, община Харманли-директор Галина Атанасова Христозова 01.06.2018г. Д-115/08.06.2018 г. т.1 и т.3
Покажи детайли СУ " Д.Маджаров " ,г.Маджарово, община Маджарово-директор Димитър Мирков Стоянов 04.06.2018г. Д-54/05.06.2018 г. т.1 и т.3
Покажи детайли ОУ " Христо Смирненски " ,с.Радиево, община Димитровград-директор Ваня Димитрова Димитрова 08.06.2018г. Д-142/08.06.2018 г. т.1 и т.3
Покажи детайли ОУ " Ал. Константинов " ,г.Димитровград, община Димитровград-директор Дорина Иванова Желязкова 31.05.2018г. Д-38/05.06.2018 г. т.1 и т.3
Покажи детайли ОУ " Св. св. Кирил и Методий " ,с.Малево, община Хасково-директор Ваня Маринова Добрева 06.06.2018г. Д-74/06.06.2018 г. т.1 и т.3
Покажи детайли ОУ " Хр.Смирненски " ,г.Хасково, община Хасково-директор Венко Кирилов Точевски 04.06.2018г. Д-36/05.06.2018 г. т.1 и т.3
Покажи детайли ОУ " П.К.Яворов " ,г.Димитровград, община Димитровград-директор Венцислав Смилков Хаджиев 28.05.2018г. Д-106/07.06.2018 г. т.1 и т.3
Покажи детайли СУ " НЕОФИТ РИЛСКИ ",г.Харманли, община Харманли-директор Валентина Стоянова Павлова 31.07.2018г. Д-159/31.07.2018 г. т.1 и т.3
Покажи детайли ОУ " ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ " ,с.Узунджово, община Хасково-директор Валя Йорданова Димитрова 07.06.2018г. Д-111/07.06.2018 г. т.1 и т.3
Покажи детайли СУ " Любен Каравелов ",г.Димитровград, община Димитровград-директор Валентин Георгиев Христов 06.06.2018г. Д-48/05.06.2018 г. т.1 и т.3
Покажи детайли ОУ " Христо Ботев ",с.Бисер, община Харманли-директор Валентин Христов Митев 19.09.2018г. Д-165/20.09.2018 г. т.1 и т.3
Покажи детайли ОУ " Св.св.Кирил и Методий ",с.Белополци, община Ивайловград-директор Васвие Мехмедали Али 04.06.2018г. Д-41/05.06.2018 г. т.1 и т.3
Покажи детайли ОУ " ШАНДОР ПЕТЬОФИ " ,г.Хасково, община Хасково-директор Антоанета Делчева Петрова 06.06.2018г. Д-134/11.06.2018 г. т.1 и т.3
Покажи детайли НУ " ХР. ПОПМАРКОВ " ,г.Свиленград, община Свиленград-директор Анка Ангелова Иванова 31.05.2018г. Д-44/05.06.2018 г. т.1 и т.3
Покажи детайли СУ " Васил Левски " ,г.Димитровград, община Димитровград-директор Антон Ангелов Иванов 18.05.2018г. 06-1540/23.05.2018 г. т.1 и т.3
Покажи детайли ОУ " Св.Св.Кирил и Методий ",с.Иваново, община Харманли-директор Андриян Искренов Христов 08.06.2018г. Д-147/08.06.2018 г. т.1 и т.3
Покажи детайли СУ " Христо Ботев " ,г.Ивайловград, община Ивайловград-директор Александра Тодорова Хорозова 01.06.2018г. Д-32/05.06.2018 г. т.1 и т.3
Покажи детайли ОУ " ХРИСТО БОТЕВ " ,с.Долно Ботево, община Стамболово-директор Ангелина Янева Ангелова 06.06.2018г. Д-88/07.06.2018 г. т.1 и т.3
Покажи детайли СУ " ХРИСТО БОТЕВ " ,с.Караманци, община Минерални бани-директор Айхан Фарис Шабан 04.06.2018г. Д-23/04.06.2018 г. т.1 и т.3
Покажи детайли I ОУ " ИВАН ВАЗОВ " ,г.Свиленград, община Свиленград-директор Ася Стоянова Райкова 29.05.2018г. 06-1591/30.05.2018 г. т.1 и т.3
Покажи детайли ОУ " Христо Ботев ",с.Синапово, община Тополовград-директор Анелия Христова Ангелова 21.05.2018г. Д-62/06.06.2018 г. т.1 и т.3
Покажи детайли ОУ " Иван Вазов " ,с.Славяново, община Харманли-директор Атанас Янков Станков 07.06.2018г. Д-151/11.06.2018 г. т.1 и т.3