Министерство на образованието и науката

Регионално управление на образованието Хасково
Официален сайт на РУО Хасково
Министерство на образованието и науката
Регионално управление на образованието Хасково

Официален сайт на РУО Хасково
вторник 07, декември 2021г.
Раздел "Добри практики"
Дата на публикуванеТемаИзтегли
01.11.2021г.

100 годишен юбилей на ОУ"Св.св.Кирил и Методий", с. Железино, общ.Ивайловград, област Хасково01.09.2021г. Използване на интерактивни приложения в часовете по английски език и професионална подготовка - ПГT"Александър Паскалев" - гр. Хасково Файл №1 файл №1

01.09.2021г. Презентация: Изготвяне на картосхема на основните жп линии и възли в България чрез Google Маps - ПМГ"Иван Вазов" - гр. Димитровград Файл №1 файл №1

01.06.2021г. Ресурси от проект на СУ "Св. Паисий Хилендарски", гр. Хасково по Програма Еразъм+, ключова дейност 1 "Образователна мобилност за граждани", сектор "Училищно образование" на тема "Успешно образование - емоционална интелигентност" Файл №1 файл №1
Файл №2 файл №2
Файл №3 файл №3
07.04.2020г. Платформа ZOOM - СУ „Д-р Петър Берон“ град Свиленград Файл №1 файл №1

Брой страници: 3