Министерство на образованието и науката

Регионално управление на образованието Хасково
Официален сайт на РУО Хасково
Министерство на образованието и науката
Регионално управление на образованието Хасково

Официален сайт на РУО Хасково
вторник 07, декември 2021г.
 

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – ХАСКОВО

 ХАРТА НА КЛИЕНТА

 

         

 

Чрез тази Харта ние поемаме ангажимент да спазваме  обявените стандарти за качество на административното обслужване

Прилаганите стандарти административното обслужване Ви гарантират:

Лесен достъп и удобства  в Центъра за административно обслужване (ЦАО)

 

ЦАО на РУО – Хасково се намира:

 

гр. Хасково, ул. „Патриарх Евтимий“ № 2, ет 2, стая 70

Паркиране

Безплатен и платен паркинг в близост до ЦАО

Удобно работно време

 

от 9:00 до 17:30 часа, без прекъсване

 

Указателни табели за лесно и бързо ориентиране за:

информация за услугите

 

За клиенти със специфични потребности:

 

осигурен е адаптиран достъп до ЦАО (след предварително позвъняване на телефон 038/62 25 03)

нашите служители ще Ви окажат необходимото съдействие по време на престоя Ви в ЦАО

 

В ЦАО на Ваше разположение са:

 

столове, бюра и пособия за попълване на документи

 

Добра информираност, бърза и лесна комуникация

 

 

Нашите служители ще Ви се представят и ще Ви обслужат

любезно, с лично отношение, уважение и търпение

при спазване на конфиденциалност

 

 

Информация за услугите ни ще намерите:

 

 

на интернет страницата ни в секция „Административно обслужване и образци на документии на адрес http://iisda.government.bg

на място в ЦАО на хартиен носител

 

 

Съдействие на място в ЦАО ще получите от

 

Нашите служители в ЦАО и/или нашите експерти, които:

ще отговорят на въпросите Ви по повод обслужването

ще Ви окажат помощ при попълване на документи за обслужването

 

В секция „Често задавани въпроси“ на нашата интернет страница

 

ще намерите отговори на най-често задаваните от Вас въпроси

можете да зададете въпрос - ще Ви отговорим и ще публикуваме отговора

 

 

Предимства на обслужването

 

 

Разглеждаме и отговаряме бързо на Ваши запитвания от общ характер

 

за устни запитвания на място или по телефона - в рамките на 20 минути

за писмени запитвания – до 7 работни дни

 

 

 

Бързо обслужване

 

В рамките на 20 минути:

ще приемем Вашите документи

ще Ви предоставим готовите документи

 

 

Ще ви обслужим само на едно гише

 

В ЦАО няма да Ви се наложи за една услуга:

да посещавате повече от едно гише

да посещавате два пъти едно и също гише

 

Моля информирайте ни при проблеми във връзка с административното обслужване, като можете да подадете и сигнал, предложение или жалба:

 

На място в ЦАО

 

Стараем се да решим въпроса и да отстраним проблема веднага - в рамките на престоя Ви в ЦАО

 

обърнете се към служителите ни в ЦАО

поискайте да Ви насочат и да Ви свържат с експерта по казуса

при необходимост се обърнете към началника на отдел АПФСИО

 

Пишете ни

 

Вашите сигнали, предложения или жалби ще получат обективен отговор

 

Може да ги подадете:

Ул. „Патриарх Евтимий“, № 2, стая 70

На e-mail: rio_haskovo@mon.bg

в обозначената кутия на входа на сградата

Обадете ни се

 

Ще Ви изслушаме и уведомим каква реакция и в какъв срок да очаквате

 

За връзка с:

ЦАО: 038/62 25 03

Началника на отдел АПФСИО: 038/65 00 57

 

Информация за Вашата удовлетвореност

 

Всяка година до 1 април в секция „Административно обслужване и образци на документище намерите публикуван

 

Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите с:

получената и анализирана информация от Вашата обратна връзка

резултатите от измерването на удовлетвореността Ви

предприетите от нас действия за подобряване качеството на обслужване

Благодарим Ви за Вашето учтиво отношение и уважение при комуникацията с нас!

Утвърдена със Заповед № З-1688/06.10.2020 г. Последна актуализация: 06.10.2020 г.