Министерство на образованието и науката

Регионално управление на образованието Хасково
Официален сайт на РУО Хасково
Министерство на образованието и науката
Регионално управление на образованието Хасково

Официален сайт на РУО Хасково
четвъртък 20, януари 2022г.
Архив на раздел "Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст"
Дата на публикуване:21.11.2018г.

Презентация за Механизма за обхват съгласно ПМС 100/08.06.2018 г. – 2018/2019 учебна година

     Прочети
Дата на публикуване:20.11.2018г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 100 ОТ 8 ЮНИ 2018 Г.

за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст

     Прочети