Министерство на образованието и науката

Регионално управление на образованието Хасково
Официален сайт на РУО Хасково
Министерство на образованието и науката
Регионално управление на образованието Хасково

Официален сайт на РУО Хасково
четвъртък 20, януари 2022г.
Текущи съобщения за учители
Валидност: Публикувано на: Относно: Експерт: Прикачен файл
10.02.2022г. 08.01.2022г.

Предложения за обучения по прилагане на компетентностния подход в обучението по профилирана подготовка в 11. и 12. клас и към новите изисквания в учебните и учебно-изпитните програми за ДЗИ, както и към планиране и организиране на STEM обучението с ясна практико-приложна насоченост.

Панайотов, Иван изтегли