Министерство на образованието и науката

Регионално управление на образованието Хасково
Официален сайт на РУО Хасково
Министерство на образованието и науката
Регионално управление на образованието Хасково

Официален сайт на РУО Хасково
вторник 07, декември 2021г.
Архив на новини
Дата на публикуване:01.12.2021г.

Обявление за конкурс за длъжността „старши експерт за обучението в начален етап“ в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол” (ОМДК), Регионално управление на образованието (РУО) – Хасково

Дата на публикуване:29.11.2021г.

Стартирана е втората процедура за набиране на проектни предложения за 2021 година по Националната програма за младежта (2021-2025).

Дата на публикуване:26.11.2021г.

Приложено Ви изпращам писмо-покана от Българската мрежа на Глобалния договор на ООН във връзка с предстоящия „Базар на професиите“ - мащабно събитие, което подпомага ранното кариерното ориентиране и насърчава съзнателния избор на професия

Дата на публикуване:12.11.2021г.

Заповед № РД09-4003/01.11.2021 г. на министъра на образованието и науката за организация на образователния процес в деня след изборите

Дата на публикуване:10.11.2021г.

Класиране на кандидатите в конкурс за длъжността „началник" на Регионално управление на образованието - Хасково

Дата на публикуване:08.11.2021г.

Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати, участвали в подбор при мобилност по чл. 81а от ЗДСл за длъжността „старши експерт по приобщаващо образование“ в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“ (ОМДК), Регионално управление на образованието (РУО) - Хасково

Дата на публикуване:06.11.2021г.

Заповед на министъра на образованието и науката от 5 ноември 2021 г. за преминаване към обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС)

Дата на публикуване:29.10.2021г.

СИСТЕМА за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността „началник на регионално управление на образованието“, Регионално управление на образованието – Хасково

Дата на публикуване:26.10.2021г.

Подбор при мобилност по чл. 81а от ЗДСл за длъжността „старши експерт по приобщаващо образование“ в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“

Дата на публикуване:25.10.2021г.

Списък за допуснатите кандидати за длъжността „началник на регионално управление на образованието”, Регионално управление на образованието – Хасково

Брой страници: 23