Министерство на образованието и науката

Регионално управление на образованието Хасково
Официален сайт на РУО Хасково
Министерство на образованието и науката
Регионално управление на образованието Хасково

Официален сайт на РУО Хасково
четвъртък 20, януари 2022г.
Текущи новини
Дата на публикуване:06.01.2022г.
Кратък текст на новината:

Списък на допуснатите кандидати за длъжността „началник на отдел”, отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване“ (АПФСИО), Регионално управление на образованието (РУО) – Хасково


Съдържание на новината:

Списъкът е публикуван в раздел "Конкурси"


Публикувано от:
Панайотов, Иван
Началник отдел "ОМДК"