Министерство на образованието и науката

Регионално управление на образованието Хасково
Официален сайт на РУО Хасково
Министерство на образованието и науката
Регионално управление на образованието Хасково

Официален сайт на РУО Хасково
вторник 07, декември 2021г.


Текущи обявление за раздел "Профил на купувача"
Публикувано на: Обявление Последна промяна
13.06.2016г. Вид на процедурата:
Публична покана
Уникален номер в Регистъра на ОП:
9051820
Url до регистъра на ОП
Описание на поръчката:
Осигуряване на денонощна физическа охрана на имот – бивш Дом за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, с. Скобелево, общ. Димитровград (ДОВДЛРГ), включително на съоръженията и намиращото се в имота имущество.
Свързана преписка
13.06.2016г.