Министерство на образованието и науката

Регионално управление на образованието Хасково
Официален сайт на РУО Хасково
Министерство на образованието и науката
Регионално управление на образованието Хасково

Официален сайт на РУО Хасково
вторник 07, декември 2021г.


Текущи съобщения от раздел "Проекти"
Валидност: Публикувано на: Относно: Експерт: Прикачен файл
27.11.2023г. 01.06.2021г.

BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“

 

Ванчев, Иван изтегли
31.12.2023г. 11.05.2021г.

Проект № BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ 

Байрямали, Али
14.10.2022г. 27.10.2020г.

ПРОЕКТ BG05M2ОP001-2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“

Байрямали, Али