Министерство на образованието и науката

Регионално управление на образованието Хасково
Официален сайт на РУО Хасково
Министерство на образованието и науката
Регионално управление на образованието Хасково

Официален сайт на РУО Хасково
вторник 07, декември 2021г.
Адрес: ул. "П. Евтимий" №2 Телефон: 038 62 25 03; 038 65 00 60 e-mail: rio_haskovo@mon.bg

РУО – Хасково е териториална администрация към министъра на образованието и науката за управление и контрол на системата на предучилищното и училищното образование, която се управлява и представява от началник.

Съгласно чл. 253 (2) от ЗПУО, устройството и функциите на регионалните управления на образованието, както и областите, на чиято територия те осъществяват дейността си, се определят с Правилник за устройството и функциите на регионалните управления на образованието, издаден от министъра на образованието и науката, обн. ДВ. бр. 13 от 7 Февруари 2017 г. Съгласно чл. 12. (1) от ПУФРУО според разпределението на дейностите администрацията на регионалното управление на образованието е обща и специализирана.           

Общата администрация е организирана в отдел "Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване" (АПФСИО).

Специализираната администрация е организирана в отдел "Организационно-методическа дейност и контрол" (ОМДК).

Работното време на деловодството на РУО – Хасково, адрес:

гр. Хасково, ул. „Патриарх Евтимий" № 2, ет. 2, стая 70 е от 9.00 до 17.30 часа(без прекъсване) всеки работен ден.

Хора с увреждания се обслужват на входа на сградата, където се помещава РУО - Хасково след предварително позвъняване чрез телефон на деловодството на РУО – Хасково - 038/650060.

ИмеФамилияДлъжностТелефон / e-mailПриемно време
ВеселинаПавлитоваНачалник на РУО65 00 52
ИванПанайотовНачалник отдел "ОМДК"65 00 49
ПавлинаПоповаСтарши експерт по организация на средното образование65 00 44
НелиДялковаСтарши експерт по български език и литература65 00 48
ГерганаГеноваСтарши експерт по математика65 00 43
КрасимираДжисоваСтарши експерт по обществени науки, гражданско образование и религия65 00 42
СилвияКасабоваСтарши експерт по предучилищно образование65 00 59
ЖивкаСтайковаСтарши експерт по природни науки и екология65 00 56
ДаринаСтанчеваСтарши експерт по професионално образование и обучение65 00 50
РумянаДелчеваСтарши експерт по чужд език и по майчин език65 00 58
ИванВанчевНачалник отдел "АПФСИО"65 00 57
ЙовкаКабоваГлавен юрисконсулт65 00 41
АлиБайрямалиСтарши експерт по информационно осигуряване65 00 47
СузанАлиСтарши експерт по анализ на информацията65 00 51
ИванкаПетковаЧовешки ресурси65 00 40
ТеодораМарковаГлавен счетоводител65 00 45
МаргаритаНедеваТехнически сътрудник-касиер65 00 60